Podkreślamy „The new sense of communication” nowym wizerunkiem

Przez 7 marca 2018 Z życia firmy

Po zmianach w Zarządzie i strukturze prezentujemy nową strategię opartą na autorskim podejściu do analityki i planowania mediów. Jest ona odpowiedzią na ewolucję potrzeb klientów oraz sposobów konsumpcji mediów. Zakończeniem procesu zmian jest nowa identyfikacja wizualna.

Na początku listopada 2017 roku do Zarządu Codemedia dołączyli Katarzyna Baczyńska i Piotr Kaniewski. Współpracując bezpośrednio z Prezesem Zarządu Piotrem Bieńko wdrażają strategię pod hasłem „the new sense of communication” oddającą stosunek do pracy z klientami i odnoszenia wspólnych sukcesów oraz autorskie podejście do projektowania i realizacji kampanii. Wierzymy, że rolą domu mediowego nie jest reselling powierzchni reklamowych, ale coś więcej. Jesteśmy przewodnikami w określaniu grup docelowych i docieraniu do konsumentów. Doradzamy naszym klientom, opierając się na dogłębnej analizie danych. Projektujemy kompleksowe rozwiązania komunikacyjne, wykorzystując potencjał interdyscyplinarnego zespołu – mówi Piotr Bieńko, Prezes Zarządu.

W swojej strategii podkreślamy rolę analizy danych przed, w trakcie i po kampanii. Na bazie wieloletniego doświadczenia w docieraniu do polskich konsumentów stworzyliśmy narzędzia pozwalające na wnikliwe poznanie grup docelowych, a w kolejnych etapach na wypracowanie skutecznych strategii komunikacji. Matematyczne podejście pomaga nam na każdym etapie współpracy z klientem, zarówno w procesie podejmowania decyzji odnośnie splitu mediów, jak również w realizacji wszystkich etapów działań promocyjnych – mówi Piotr Bieńko, Prezes Zarządu. Dzięki takiemu podejściu zyskujemy przewagę nad wieloma domami mediowymi, które nie posiadają autorskich rozwiązań. Nie ustępujemy także pola sieciowym podmiotom, bo korzystamy równocześnie z dostępnych na rynku światowej klasy instrumentów analitycznych – dodaje Piotr Bieńko. Zespoły klienckie w zakresie analityki wspiera nasza wyspecjalizowana jednostka badawczo-analityczna – code.insights.

Poprzez ewolucję wizualną chcemy zakomunikować otwartość na nowe wyzwania, które są nieodłącznym elementem zmian zachodzących na rynku mediów oraz kreatywność opierającą się jednak na twardych danych, które umożliwiają szersze patrzenie na kampanie obecnych i przyszłych klientów.

Analityczne myślenie, elastyczne odpowiadanie na potrzeby klientów i dostosowywanie się do zmian na rynku mediów odzwierciedlone zostały w naszym odświeżonym logotypie. Jest on prostszy, bardziej czytelny i nowoczesny. Główny akcent stylistyczny stanowi nowa paleta barw. Dominujący kolor indygo symbolizuje wewnętrzną komunikację, nastawienie na rozwój oraz inspiracje, z kolei barwa różowa – nieszablonowość, pomysłowość i innowacyjność. Nowe logo zostało zaprojektowane z wykorzystaniem ciągu Fibonacciego, który uosabia piękno i harmonię. Odpowiednio  zmieniony został także wygląd naszej strony internetowej zarówno pod kątem kolorystycznym, jak i funkcjonalnym.

Więcej o samej idei powstania znaku Codemedia oraz o tym w jaki sposób zaprojektowany został nasz nowy logotyp można przeczytać tu: https://codemedia.pl/Codemedia_sign_2018.pdf