Narzędzia

mediowe

Jeżeli chcecie Państwo przekonać się, co możemy wnieść do rozwoju Waszego biznesu, zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź emailowego, lub do wykorzystania formularza dostępnego poniżej.

MediaMath Terminal One

Terminal One jest systemem do zarządzania kampaniami opartymi o technologię MediaMath, która wykorzystuje dane, automatyzuje egzekucję i optymalizuje interakcje we wszystkich adresowalnych mediach. Wykorzystujemy Terminal One jako punkt dostępowy do wszystkich mediów/kanałów programmatycznych takich jak: display, video, mobile i social. Rozwiązanie to dostarcza elastyczną segmentację i aktywację zasobów w oparciu o dane online i offline.

UPCAST Social

Upcast Social jest platformą, która pomaga budować, prowadzić komunikację i optymalizować kampanie w social mediach takich jak Facebook czy Twitter. Upcast dostarcza dużo bardziej zaawansowane możliwości zarządzania kampanią (setki kreacji, targetów, testy A/B) niż natywne narzędzia www platform, pozwalając zaoszczędzić czas i zwiększyć ROI z inwestycji w social media.

Codemedia Eco/metrics

„Dzięki modelowaniu ekonometrycznemu dowiedzieliśmy się, że czynniki, które wydawały się mało istotne, wpływają na sprzedaż bardziej niż ktokolwiek w firmie zakładał!” – przyznał jeden z Klientów Codemedia. Modelowanie ekonometryczne, czyli wyjaśnianie rzeczywistości za pomocą cyfr, jest wyjątkowo zaawansowanym i niejednokrotnie przydatnym procesem. Nie zawsze może odpowiedzieć na wszystkie hipotezy czy pytania, jednak jest jednym z wielu używanych przez nas narzędzi.

Codemedia Repo/rter

Każda kampania, jej efekty, a nawet dane sprzedażowe mogą być dostępne w przejrzystym systemie raportowym i osiągalne online z dowolnego urządzenia podłączonego do sieci. Analiza i przygotowanie danych nie jest zwykle bardzo skomplikowanym procesem (częściej czasochłonnym), ale już poprawne wyciąganie wniosków to często sztuka, jaka udaje się nielicznym.

Codemedia Pre/visto

To po prostu przewidywanie oglądalności telewizji na podstawie najbardziej szczegółowych danych jakie są dostępne na rynku, czyli w oparciu o każdego uczestnika panelu telemetrycznego z osobna. Proces oparty na modelowaniu prawdopodobieństw oglądalności telewizji przez poszczególnych panelistów umożliwia nam precyzyjne planowanie Waszych kampanii w dowolnych grupach celowych. Dzięki temu realizacja „w punkt” jest zawsze bezkompromisowa.

Codemedia Quando

Pomaga ustalić optymalny okres przeprowadzenia kampanii mediowej. Dwuetapowy proces, który umożliwia najpierw analizę kategorii produktowej, a potem zestawienie wniosków z niej płynących ze specyfiką mediów w danym okresie. Podczas pierwszego etapu, analizie poddana zostaje sezonowość kategorii i/lub produktu w oparciu o dane sprzedażowe oraz sezonowość zainteresowania tematem. W drugim etapie uzyskane wyniki są zestawiane ze specyfiką mediów w danym okresie (z naciskiem na sezonową zmienność cen w TV oraz zróżnicowany potencjał zasięgowy w poszczególnych miesiącach).

Google DoubleClick Studio

DoubleClick Studio to narzędzie, za pomocą którego agencje kreatywne i mediowe tworzą jednostki reklamowe DoubleClick Rich Media i nimi zarządzają. Pomaga ono agencjom kreatywnym usprawniać procesy rich media i kontrolować czas realizacji. Agencje mediowe i marketerzy korzystający z DoubleClick for Advertisers mogą skrócić czas spędzany na dystrybucji i zarządzaniu reklamami rich media, jeśli współpracują z agencjami kreatywnymi, które używają DoubleClick Studio.

Google DoubleClick Bid Manager

DoubleClick Bid Manager to platforma DSP (demand-side platform) nowej generacji firmy Google. Program DoubleClick Bid Manager zbudowany na globalnej infrastrukturze Google i w pełni zintegrowany z DoubleClick Digital Marketing odwzorowuje zautomatyzowane zakupy, aby umożliwić agencjom i marketerom skuteczniejszy i sprawniejszy zakup mediów displayowych z pojedynczej platformy w różnych programach wymiany ruchu w czasie rzeczywistym.

Google DoubleClick Search

DoubleClick Search to rozwiązanie stworzone na infrastrukturze Google i natywnie zintegrowane z platformą DoubleClick Digital Marketing. Umożliwia szybsze i łatwiejsze zarządzanie dużymi kampaniami w sieci wyszukiwania w Google AdWords, Microsoft adCenter i Yahoo Search Marketing.

Google DoubleClick Campaign Manager

DCM to narzędzie do zarządzania kampanią reklamową. To możliwość kompleksowego mierzenia, analizowania i optymalizacji kampanii online. DCM daje szerokie możliwości precyzyjnego segmentowania grup celowych. To analiza atrybucji sprzedaży, ścieżek konwersji, jak również system, który ułatwia i przyspiesza implementację kampanii oraz całego procesu optymalizacji działań mediowych.

Google DoubleClick Rich Media

DoubleClick Rich Media to kompleksowy system do tworzenia reklam rich media, zarządzania nimi i generowania raportów. Ułatwia realizację innowacyjnych i skutecznych kampanii online, które w pełni wykorzystują interaktywność i format wideo.

Codemedia Quantum

Narzędzie pomaga w doborze mediów (media-mix), bazując na dopasowaniu i penetracji poszczególnych kanałów w grupie docelowej. Precyzyjnie wykazuje, które media z całego podejścia 360° najlepiej (czyli najefektywniej & najtaniej & najszybciej) pozwolą zrealizować przyjęte założenia strategiczne. W swoich algorytmach narzędzie to ma „zaszytą” efektywność kosztową poszczególnych mediów w zestawieniu z potencjałem budowy wizerunku i/lub sprzedaży. Jeżeli działania konkurencji są istotne, bierze je pod uwagę.

Już wiesz kim jesteśmy, jak pracujemy i jak wspieramy naszych Partnerów w biznesie.

A jak możemy pomóc Twojej Firmie ?