Oświadczenie Zarządu do Kontrahentów

Przez 10 października 2019 Z życia firmy

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Po 11 latach obecności na rynku polskiej reklamy stoimy przed smutnym obowiązkiem poinformowania Państwa, iż w dniu 10.10.2019 roku Zarząd Codemedia SA złożył wniosek o upadłość Spółki. Z największym żalem musimy poinformować, że nie jesteśmy w stanie dalej realizować kampanii zleconych przez naszych Klientów.

Zaistniała sytuacja wynika z wielu czynników, z których podstawowym jest brak możliwości przedłużenia finansowania zewnętrznego. Bieżący rok był dla nas niezwykle trudny – ponosiliśmy konsekwencje niewypłacalności dwóch obsługiwanych przez nas Klientów – TXM S.A. oraz Basel Olten Pharm S.A. W związku z wymaganiami Dysponentów Mediów byliśmy zmuszeni regulować należności wynikające z przeprowadzonych kampanii na bieżąco, pomimo braku zapłaty od w/w Reklamodawców. Plany Spółki były oparte o systematyczne pomniejszanie zaistniałego zadłużenia z zysku z bieżącej działalności. Wobec braku przedłużenia finansowania zewnętrznego dalsza działalność operacyjna, a więc spłata zadłużenia, nie jest możliwa.

Ostatni rok był dla nas trudny także z powodu obniżenia poziomu przychodów Spółki, których duży udział był dotąd generowany przez segment telewizyjny. Nieplanowany spadek ich wartości pokrywa się z tendencją rynkową i wpłynął znacząco na obecną sytuację
Codemedia SA.

W przypadku niezależnego podmiotu średniej wielkości jednoczesne wystąpienie tych trzech czynników, a więc wstrzymania finansowania zewnętrznego, niewypłacalności dwóch dużych Klientów Spółki oraz zmniejszenie poziomu przychodów względem założeń, nie może zostać obojętne na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Jest nam niezmiernie przykro w związku z zaistniałą sytuacją. Wszystkich naszych Partnerów przepraszamy.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Codemedia SA