Polskie Badania Internetu i IAB Polska powołują Radę Rynku – będzie ona przedstawicielem rynku internetowego w zakresie pomiaru jednoźródłowego

Przez 15 kwietnia 2019 Okiem Ekspertów

Radę Rynku utworzą przedstawiciele PBI, IAB Polska oraz zainteresowani przedstawiciele branży internetowej. Jej celem będzie wypracowanie wspólnego stanowiska całego środowiska w zakresie pomiaru jednoźródłowego. Na łamach portalu „Press” swój punkt widzenia dot. jednoźródłowego badania mediów elektronicznych oraz zasadności przyłączenia się do tego projektu przedstawicieli rynku internetowego przedstawia Piotr Bieńko, CEO naszego domu mediowego.

W opublikowanym materiale poruszonych zostało wiele istotnych kwestii bezpośrednio związanych z działalnością oraz ideą Rady Rynku, której przewodniczącym zostanie prezes PBI Paweł Laskowski. Będzie on odpowiedzialny m.in. za komunikację pomiędzy Radą a KRRiT oraz pozostałymi organizacjami zaangażowanymi w proces.

Nasz CEO Piotr Bieńko zapytany został przez Press m.in. o to, czy badania jednoźródłowe są możliwe do przeprowadzenia. Według jego opinii nie mają one od strony technicznej wielu wyzwań do pokonania. Zwraca jednak uwagę, że główną kwestią powinno być to, by panel badawczy był odpowiednio duży, ponieważ to determinuje, na jaki poziom szczegółowości zejdzie pomiar. Internet jest bardzo rozdrobniony. Stąd też w interesie wydawców jest, żeby to badanie było prowadzone na dostatecznie dużym panelu. Im większy, tym lepiej. To jest rzecz, nad którą najpewniej będzie trwała dyskusja. Nadawcy telewizyjni nie mają już wątpliwości, bo chcą połączyć dane telewizji linearnej z danymi telewizji przez internet. Wydawcy internetowi nie mogą chować głowy w piasek, muszą w to wejść. Co więcej, powinno im zależeć na jak największym panelu – mówi.

Materiał porusza także kwestie korzyści, jakie osiągnąć mogą poszczególne podmioty w związku z przeprowadzeniem badania jednoźródłowego. Piotr Bieńko uważa, że z wprowadzenia takiego badania skorzystają wszystkie podmioty, także przedstawiciele rynku internetowego, którym tak samo jak telewizji i radiu powinno zależeć, aby uczestniczyć w pracach nad metodologią pomiaru oraz objąć nim wszystkie formy i placementy online, w tym również video, którego dostarczycielem w sieci jest przecież także telewizja za pośrednictwem platform VOD.

Zachęcamy do zapoznania się z całym materiałem na: https://www.press.pl/tresc/56944,polskie-badania-internetu-i-iab-polska-powoluja-rade-rynku