Nasza misja jest prosta – wspierać naszych Klientów w sprzedaży ich produktów i usług wykorzystując wszystkie możliwe kanały komunikacji z Konsumentami

Oświadczenie

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 20 lipca 2020 r. uległ zmianie adres Codemedia SA na:

ul. Dominikańska 21B
02-738 Warszawa

Wszelką korespondencję do Codemedia SA prosimy kierować na powyższy adres, zaś w przypadku korzystania z poczty elektronicznej – na nasz dotychczasowy adres mailowy biuro@codemedia.pl

Jednocześnie przypominamy, iż po 11 latach obecności na rynku polskiej reklamy w dniu 10 października 2019 r. Zarząd Codemedia SA złożył do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki. W zw. z powyższym nie jesteśmy w stanie odpowiadać na zapytania ofertowe ani realizować kampanii.

Z wyrazami szacunku
Zarząd Codemedia SA

Co u nas słychać ?